В рамките на следването си по медицина всички студенти трябва да положат задължителни семестриални и държавни стажове по предварително определени, съгласно българското законодателство, дисциплини. Германските студенти също полагат стажове, но по друг ред.

Ние можем да предложим тези стажове по онези дисциплини, които при нас са налични да се проведат в Гютерсло.

Изискването към кандидатите е да владеят немски език на ниво B2 или по-високо, както и да имат валидна обща здравна застраховка или осигуровка за времето си на престой в Германия (непрекъснати здравно-осигурителни права и здравна карта са достатъчни). Стажът се провежда по същия начин, като при германските колеги и е на реален пълен работен ден.

Нашата болница поема разходите по храна – закуска и обяд, възможно и вечеря, както и разходите по квартира и настаняване на стажантите. Стажантите получават собствен вътрешен мобилен телефон, на който отговарят на повиквания при нужда.

Там, където се предвижда за студентите заплащане, като по време на полагане на държавния стаж, такова ще бъде изплащано и на българските стажанти в същия размер, като при германските стажанти.

Съгласно действащото в Германия законодателство служителите в болниците трябва да имат валидна ваксинация против морбили, предвидена по съответния ваксинален национален календар на държавата, от която идват, молим стажантите да носят своя ваксинален паспорт.

С оглед на работата с кръв, телесни течности и остри предмети силно препоръчителна е и ваксина срещу хепатит B, като тази, преди началото на държавния стаж може да бъде поставена и при нашия лекар по трудова медицина.

Ново служебно облекло (без обувки и без стетоскоп) се предоставя от болницата и е на разположение в обща съблекалня свежо изпрано всеки ден.

Стажантите трябва да попитат своя университет, дали е съгласен стажът им да се проведе в нашата база за обучение. Някои университети в България, като този във Варна разполагат със съответните договорни формуляри и принципно подпомагат инициативи за такива стажове.

Стажът при нас има смисъл само при онези студенти, които имат намерение да специализират в Германия.

Молим към нас да бъдат отправяни само такива кандидатствания.

При въпроси можете да се обърнете към нашия координатор за България.