Нашата многопрофилна болница за активно лечение е академична обучителна болница (база за обучение) на Вестфалския-Вилхелмс-Университет-Мюнстер.

Специализациите на територията на Федерална република Германия се състоят в болници и под ръководството на лекари, упълномощени да ги провеждат, като упълномощаването, задължителните съдържания на специализацията, нейната регулация и продължителност се посочват от съответната регионална лекарска камара и може да се различават в някои административни аспекти в различните региони. Тя провежда и изпитите за получаване на специалност, подспециалност или квалификация във всички медицински направления. Това важи и за много от обученията.

Част от специализациите имат, съгласно съответния ред и определен етап, обикновено от шест месеца, който може да се проведе и в амбулаторна практика.

Отговорната за нас лекарска камара е Лекарска камара Вестфалия-Липе, в оригинал „Ärztekammer Westfalen-Lippe“. В Северен-Рейн-Вестфалия има две лекарски камари, като втората е Лекарска камара Северен Рейн, в оригинал „Ärztekammer Nordrhein“.

Няма законово изискване да се специализира в университетска болница, университетите нямат отношение по изпитите за присъждане на специалност или подспециалност.

Klinikum Gütersloh GmbH предлага специализация в дванадесет свои клиники и отделения.

Тук бихме искали да изброим тези от тях, които имат право да провеждат специализации.

 

1) Клиника по обща, висцерална и минимално-инвазивна хирургия:

Началник на клиниката: главен лекар доц. д-р Матиас Капишке: специалист по хирургия, висцерална хирургия, специална висцерална хирургия и проктология.

Клиниката има центрове по висцерална онкология, ракови заболявания на чревната система, панкреаса и коремна хирургия.

Предлагани специализации:

обща хирургична специализация, която е изискване за всички хирургични специалност и продължава две години (т.нар. „Common Trunk“);

специалност по висцерална хирургия с продължителност четири години (след двугодишния Common Trunk, цялостна специализация);

подспециалност по специална висцерална хирургия с продължителност три години, цялостна специализация.

В клиниката е етаблирана мултидисциплинарна двугодишна специализация, както вече бе споменато, под задължителния за придобиване на специалност Common Trunk в рамките на двадесет и четири месеца, както следва:

– шест месеца в интердисциплинарно спешно отделение;

– шест месеца в интердисциплинарно интензивно отделение под ръководството на доц. Д-р Грау (анестезиология);

– шест месеца в ортопедия и травматология с вътрешна ротация в секцията по хирургия на ръката и в секцията по ортопедия;

– четири месеца в Клиниката по обща, висцерална и минимално инвазивна хирургия;

– два месеца съдова хирургия.

Ротационният принцип на специализация през първите двадесет и четири месеца осигурява много добра обща подготовка на всички хирургични колеги. Този метод на специализация не е наличен във всички болници в Германия и е голямо предимство за новите колеги. Той важи за всички хирургични клиники.

 

2) Клиника по съдова хирургия

Началник на клиниката: главен лекар Фахед Кацкац,  специалист по съдова хирургия, ендоваскулярен хирург.

Клиниката разполага и с договор за амбулаторно обслужване на пациенти с Лекарско-касовото обединение Вестфалия-Липе в Медицинския център на болницата.

Предлагани специализации:

– обща хирургична специализация, която е изискване за всички хирургични специалност и продължава две години (т.нар. „Common Trunk“);

специалност по съдова хирургия, като пълна четиригодишна специализация след Common Trunk;

подспециалност по флебология с продължителност осемнадесет месеца.

 

РОТАЦИОННА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ТРИ ВЪТРЕШНИ КЛИНИКИ

3) Първа клиника по вътрешна медицина, кардиология и интензивна медицина

Началник на клиниката: главен лекар проф. д-р Фикрет Ер: специалист по вътрешна медицина, кардиология, вътрешна интензивна медицина и спешна медицина.

Клиниката е сертифицирана като Chest Pain Unit от Германското дружество по кардиология и като Специализирана клиника по сърдечна недостатъчност.

 

4) Втора клиника по вътрешна медицина, гастроентерология, хематология и онкология, палиативна медицина

Началник на клиниката: главен лекар проф. д-р Геро Масенкайл: специалист по вътрешна медицина, гастроентерология, хемато-онкология, палиативна медицина.

 

5) Трета клиника по обща вътрешна медицина, пневмология, медицина на съня и на респираторния тракт и инфекциозни

Началник на клиниката: главен лекар проф. д-р Аксел фон Биербрауер цу Бренщайн: специалист по вътрешна медицина, пневмология, инфекциозни болести, медицина на съня, вътрешна интензивна медицина, спешна медицина, специфична туморна терапия, ангиология, специализирана лабораторна медицина.

Клиниката има лаборатория по изследване на съня, интердисциплинарен белодробен център и група по рехабилитационен спорт за пациенти с хронични заболявания на дихателните пътища и на белите дробове.

 

ПРЕДЛАГАНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ТРИТЕ ВЪТРЕШНИ КЛИНИКИ:

вътрешни болести: цялостна специализация от пет години;

специалност по кардиология (три + три години: Common Trunk + кардиология, цялостна специализация);

специалност по гастроентерология (три + три години: Common Trunk + гастроентерология, цялостна специализация);

специалност по онко-хематология (три + три години: Common Trunk + онко-хематология, цялостна специализация);

специалност по пневмология (три + три години: Common Trunk + пневмология, цялостна специализация)

подспециалност по вътрешна интензивна медицина (две години, цялостна специализация);

подспециалност по инфекциозни болести (една година, цялостна специализация);

подспециалност по медицина на съня (осемнадесет месеца, цялостна специализация);

квалификация по хипертензивна медицина (цялостна квалификация).

 

6) Клиника по акушерство и гинеколохия

Началник на клиниката: главен лекар д-р Венке Руведел, специалист по акушерство и гинекология, гинекологична онкология, специална оперативна гинекология, специално акушерство и перинатална медицина, старши специалист по операции на гърдата (DKG)-

Клиниката е сертифицирана като baby-friendly по инициативата на ООН и УНИЦЕФ.

Предлагани специализации:

специалност по акушерство и гинекология (пет години, цялостна специализация);

подспециалност по онкологична гинекология (три години, цялостна специализация);

цитологична лаборатория.

 

7) Клиника по урология

Началник на клиниката: главен лекар доц. д-р Рюдигер Клен: специалист по урология и медикаментозна туморна терапия.

Клиниката предлага специализация по урология за период от четири години.

 

8) Клиника по диагностична и интервенционална радиология

Началник на клиниката: проф. д-р Борис Бурке: специалист по радиология.

Клиниката предлага специализация по радиология за период от пет години.

9) Клиника по анестезиология и оперативна интензивна медицина

Началник на клиниката: доц. д-р Томас Грау: специалист по анестезиология, интензивна и спешна медицина, специална терапия на болката.

Клиниката предлага следните специализации:

специалност по анестезиология (пет години, цялостна специализация);

подспециалност по интензивна медицина (две години, цялостна специализация);

подспециалност по спешна медицина (шест месеца, цялостна специализация, за която се изисква допълнителен трудов стаж);

квалификация по спешна медицина (цялостна специализация);

подспециалност по специална терапия на болката (една година, цялостна специализация).